ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT DỊCH VỤ, THIẾT BỊ FPT TELECOMXEM THÊM